Chồng Tôi Là Kẻ Sát Nhân Hàng Loạt (18+)

Chồng Tôi Là Kẻ Sát Nhân Hàng Loạt (18+)-Chương 30


Trước Sau

Chương 30: Ai Cũng Phải Yêu Em

Nhận xét của đọc giả về truyện Chồng Tôi Là Kẻ Sát Nhân Hàng Loạt (18+)

Chap 30:

-Không!

-Tại sao vậy?_ Hắn dường như không chấp nhận câu trả lời này.

-Bởi vì tôi chưa biết một tý gì về anh, sao tôi phải đồng ý?

Hắn nhếch môi cười

-Tôi thích em thật lòng, thật lòng…


Trước Sau