Truyện Ngắn

Truyện Ngắn

01/10/2017 10:02

Lượt xem: 21

Chính em cũng chẳng hiểu vì sao em có thể mạnh mẽ lâu như thế? Nói nói cười cười rồi đêm về vẫn chìm trong...