Chấp Chưởng Thần Quyền

Chấp Chưởng Thần Quyền-Chương 167


Trước Sau

Chấp Chưởng Thần Quyền

Chương 167: Mùa Xuân Của Diệp Dương Thành Đã Đến

Diệt cỏ tận gốc, nhổ cỏ mà không tận gốc làm sao được? Diệp Dương Thành đột nhiên dừng tay một là vì đã thanh lý hết mục tiêu quan viên trong bảy thị trấn. Quan tham lớn đều xuống suối vàng, tham nhỏ thì đã bị trừng trị tùy đẳng cấp.

Thứ hai, bởi vì bảy sòng bạc ở bảy thị trấn bị Diệp Dương Thành điều động đại quân côn trùng huyết tẩy, trừ những người tội không đáng chết được hắn cố ý tha cho, còn lại đều xuống địa ngục. Đường suối vàng có những quan tham lớn chăm sóc có lẽ bọn họ sẽ không cô đơn.

Thứ ba, Diệp Dương Thành sắp thăng cấp.

Thanh lý đám quan viên cống hiến ba vạn công đức huyền điểm cho Diệp Dương Thành, dọn dẹp sòng bạc cống hiến gần hai vạn công đức huyền điểm. Tổng cộng số Công đức huyền điểm Diệp Dương Thành hiện có đã đủ tiêu chuẩn thăng cấp thần cách ngũ giai.

Diệp Dương Thành tùy ý ngồi trên mép giường, hắn lấy Cửu Tiêu thần cách ra, quen thuộc lật trang thứ năm. Bức tranh động di chuyển một lúc sau cố định trên bản đồ Khánh Châu, to hơn mấy lần trước rất nhiều.

Hiện nay khu vực quản lý của Diệp Dương Thành là hơn một nửa Ôn Nhạc huyện, Ôn Nhạc huyện là một trong các thị trấn Khánh Châu, thuộc vùng ven bển Khánh Châu thị.

Trong đầu Diệp Dương Thành hiện ra gợi ý chậm chạp của Cửu Tiêu thần cách:

– Chúc mừng người, thông qua quản lý nghiêm khắc khu vực của mình, công đức huyền điểm của người đã đột phá cửa ải lớn mười vạn điểm, thành công thăng cấp thần cách lên ngũ giai. Người có thể lựa chọn sử dụng thần quyền thần cách ngũ giai trong khu vực người quản lý, và lựa chọn mở rộng phạm vi.

Diệp Dương Thành nhìn lướt qua, tập trung sức chú ý vào bản đồ Cửu Tiêu thần cách. Diệp Dương Thành nhìn chằm chằm, mép bản đồ quả nhiên hiện ra hàng gợi ý.

[Xin người tập trung khu vực quản lý hiện có vẽ phạm sắp mở rộng trên bản đồ. Cao nhất không vượt 1500km vuông, thấp nhất không ít hơn 800km vuông.]

Diệp Dương Thành hút ngụm khí lạnh:

– Ui!

Diệp Dương Thành thầm nghĩ:

– Quả nhiên là như vậy.

Lúc trước thần cách nhất giai là 5km vuông, thần cách nhị giai là 15km vuông, trước khi đến thần cách ngũ giai thì khu vực quản lý Diệp Dương Thành đánh dấu là 500km vuông.

Lần này giống như thăng cấp thần cách từ nhất giai đến nhị giai, diện tích khu vực quản lý 500km vuông tăng lên 1500km vuông.

Điều này nghĩa là Diệp Dương Thành không chỉ hoàn toàn khoanh vòng Ôn Nhạc huyện còn dư ra 300km vuông, thuận tiện nuốt trọn một nửa khu Long Khẩu kế bên Ôn Nhạc huyện.

Diệp Dương Thành trải qua khoanh vòng vạn động vài lần nên khá quen thuộc. Diệp Dương Thành phớt lờ mấy thứ lòe loẹt, chậm rãi vươn ngón trỏ tay phải từ Vụ Hồ Trấn giao giới Khánh Châu thị, Đài Châu thị dọc theo biên giới bản đồ Ôn Nhạc huyện thẳng hướng khu Long Khẩu.

Chậm rãi nguyên vùng đất Ôn Nhạc huyện bị Diệp Dương Thành khoanh vòng trong khu vực quản lý của mình, kèm theo diện tích 300km vuông Ôn Nhạc huyện và khu Long Khẩu sát bên nhau.

Vận động khoanh vòng chấm dứt, Cửu Tiêu thần cách cho gợi ý hoàn toàn mới. Tim Diệp Dương Thành bỗng chốc đập nhanh.

[Chúc mừng người hoàn thành mở rộng khu vực quản lý, diện tích khu vực là 1500km vuông. Người có thể chọn sử dụng thần quyền trong khu vực quản lý của mình.

Xét thấy hiện tại thần cách của người quá thấp, không thể hoàn toàn khống chế Cửu Tiêu, có vài điểm thần quyền cho người sử dụng như sau:

Điều khiển các loại côn trùng trong khu vực quản lý.

Cường hóa các loại côn trùng trong khu vực quản lý.

Điều khiển các loại động vật có vú (trừ nhân loại) trong khu vực quản lý.

Cường hóa các loại động vật có vú (trừ nhân loại) trong khu vực quản lý.

Điều khiển các loại phi cầm trong khu vực quản lý.

Cường hóa các loại phi cầm trong khu vực quản lý.

Điều khiển sinh vật bò sát trong khu vực quản lý.

Điều khiển sinh vật nước trong khu vực quản lý.

Sử dụng linh lực hoặc công đức huyền điểm cấu tạo, khống chế ảo cảnh tu di sơ giai.

Kích hoạt công năng chủ động phán định đẳng cấp thiện ác của Cửu Tiêu.

Kích hoạt công năng chủ động gợi sự kiện thiện ác quan trọng của Cửu Tiêu.

Kích hoạt công năng gợi sự kiện, nhiệm vụ thiện ác bình thường của Cửu Tiêu.

Kích hoạt công năng học tập, sử dụng pháp thuật sơ giai của người nắm giữ Cửu Tiêu thần cách.

Được công đức huyền điểm và Lưu Tuyết Oánh trong khu vực quản lý.

Hiện nay đẳng cấp thần cách của người là: Ngũ giai.

Hiện nay người có công đức huyền điểm: Một trăm mười ba ngàn tám trăm năm mươi bốn điểm.

Hiện nay người có linh lực: Tám mươi bảy điểm.

Tích lũy công đức huyền điểm đến nội dung trang thứ năm Cửu Tiêu được thần quyền mới, mở rộng phạm vi khu vực quản lý của người.

Hiện tại người có thể chọn cách lấy công đức huyền điểm: Trừng ác dương thiện.

Trước khi đẳng cấp thần cách của người người khống chế năng lực Cửu Tiêu thì Cửu Tiêu bình phán hành động của người như sau: Trừng ác tăng công đức huyền điểm, khi thiện trừ công đức huyền điểm.

Khi công đức huyền điểm của người thấp đến chín vạn chín ngàn chín trăm chín mươi chín điểm hoặc dưới con số này thì đẳng cấp thần cách của người sẽ xuống tứ giai. Chín ngàn chín trăm chín mươi chín điểm hoặc dưới con số này thì đẳng cấp thần cách của người sẽ xuống tam giai. Khi công đức huyền điểm của người thấp đến chín trăm chín mươi chín điểm hoặc dưới con số này thì đẳng cấp thần cách của người sẽ xuống nhị giai. Khi công đức huyền điểm của người thấp đến chín mươi chín điểm . . .

Diệp Dương Thành xem tới xem lui năm lần, bây giờ hắn có sức nhẫn nại rất lớn nhưng vẫn không kiềm được hét to:

– Có, rốt cuộc đã có!

Lần này thăng cấp chủ yếu thêm hai thần quyền cho Diệp Dương Thành, kích hoạt hai năng lực mới. Hai thần quyền mới đại biểu cho Diệp Dương Thành từ này có thể khống chế chim bay trên trời, thú, sinh vật bò, chạy dưới đất, và các loại sinh vật nước sống trong nước.

Đến đây Diệp Dương Thành có đầy đủ ba quân biển, đất, trên không.

Nhưng hai thần quyền mới này thua xa hai năng lực được kích hoạt làm Diệp Dương Thành phấn khởi. Kích hoạt năng lực thứ nhất là từ nay Cửu Tiêu thần cách gợi ý nhiệm vụ, sự kiện thiện ác bình thường, sau này Diệp Dương Thành có thể phái Triệu Dung Dung, Vương Minh Kỳ đi trừng ác dương thiện khi có mục tiêu rõ ràng. Diệp Dương Thành ngồi trong nhà vẫn có hàng đống công đức huyền điểm vào túi hắn.

Dù thăng cấp đến thần cách lục giai cần năm mươi vạn công đức huyền điểm thì Diệp Dương Thành không sợ nữa, đã có mười vạn, năm mươi vạn còn xa sao?

Khiến Diệp Dương Thành mất bình tĩnh là học năng lực pháp thuật sơ giai. Diệp Dương Thành mặc kệ pháp thuật sơ giai có mấy loại, hắn chỉ biết là sau này mình có thể sử dụng pháp thuật, dù sơ giai thì sao?

Đẳng cấp thần cách không ngừng tăng lên, pháp thuật Diệp Dương Thành nắm giữ sẽ càng lúc càng nhiều. Ban đầu Diệp Dương Thành chỉ có thể điều khiển côn trùng, nhưng bây giờ thì sao? Diệp Dương Thành có đủ ba đại quân biển, đất liền, trên bầu trời.

Diệp Dương Thành tràn đầy tự tin thăng cấp thần cách liên tục thì pháp thuật sơ giai sẽ biến thành trung giai, cao giai hay thậm chí là chung cực.

Triệu Dung Dung, Vương Minh Kỳ nhìn Diệp Dương Thành ngồi trên mép giường, biêỉu tình hưng phấn. Hai người đã hoàn thành nhiệm vụ trở về báo danh liếc nhau, không hiểu ra sao.

Diệp Dương Thành chìm đắm trong vui sướng được học pháp thuật, sẽ không phát hiện Triệu Dung Dung, Vương Minh Kỳ khó hiểu. Diệp Dương Thành toét miệng cười khờ.

Diệp Dương Thành hưng phấn ba phút sau tâm tình mừng như điên bình tĩnh lại, nhưng hắn hít tở dồn dập.

Diệp Dương Thành thầm hỏi:

– Cửu Tiêu ơi Cửu Tiêu, bây giờ ta có thể học pháp thuật gì?

– Pháp thuật của người nắm giữ Cửu Tiêu thần cách đến từ thần cách, chỉ cần cung cấp nền móng linh lực nhất định là cơ bản có thể sử dụng pháp thuật, không cần học tập.

Rất nhanh Cửu Tiêu thần cách trả lời Diệp Dương Thành:

– Hiện nay người nắm giữ Cửu Tiêu thần cách có thể sử dụng pháp thuật có vài loại sau đây: Liệt diễm thuật sơ giai, băng sương thuật sơ giai, trấn linh thuật sơ giai, thần lôi thuật giai, cấm cố thuật sơ giai.

Diệp Dương Thành nhìn Cửu Tiêu thần cách trả lời, gãi mũi:

– A . . .

Diệp Dương Thành phản xạ hỏi:

– Không có thuật ẩn thân sao?

Cửu Tiêu thần cách luôn thành thật, lần này cực kỳ vô tình tiếp tục đánh nát chút ảo tưởng của Diệp Dương Thành:

– Đẳng cấp thần cách quá thấp, không thể sử dụng thuật ẩn thân.

Diệp Dương Thành kiềm nén tâm tình:

– Vậy năm loại pháp thuật này tiêu hao bao nhiêu linh lực?

Diệp Dương Thành thấp thỏm hỏi:

– Uy lực ra sao?

Cửu Tiêu thần cách bình tĩnh trả lời:

– Liệt diễm thuật, băng sương thuật, trấn linh thuật, thần lôi thuật, cấm cố thuật đều là pháp thuật sơ giai. Tiêu hao lớn nhất là một trăm điểm linh lực, thấp nhất là một điểm linh lực. Uy lực cụ thể thì tùy theo linh lực người nắm giữ Cửu Tiêu thần cách cung cấp nhiều ít mà hiệu quả lớn nhỏ khác nhau.

Diệp Dương Thành gãi mũi:

– Liên quan cung cấp bao nhiêu linh lực?

Diệp Dương Thành ngáy tay, ngẩng đầu nhìn Vương Minh Kỳ đứng một bên.

Diệp Dương Thành cười hiền ngoắc Vương Minh Kỳ lại:

– Ngươi qua đây.

– A?

Diệp Dương Thành bỗng nhiên mỉm cười làm Vương Minh Kỳ giật mình, lòng thấp thỏm nhưng không thể không nghe lời.

Vương Minh Kỳ chậm rãi đi qua, khom lưng kêu lên:

– Chủ nhân.

– Chỗ ta có mấy pháp thuật mới cần tìm người thử nghiệm uy lực.

Diệp Dương Thành cố gắng giữ biểu tình uy nghiêm hỏi:

– Ngươi . . . Có đồng ý không?

Mặt Vương Minh Kỳ nhăn như khổ qua:

– Chủ nhân có lệnh tất nhiên tiểu phó tuân theo.

Diệp Dương Thành biết Vương Minh Kỳ lợi hại, mặc dù nhìn gã nhăn nhó khiến hắn hơi không đành lòng, lại nghĩ mình khổ sở chờ đợi lâu như vậy rốt cuộc có thể sử dụng pháp thuật, tâm tình hưng phấn đè xuống cảm xúc bất nhẫn, có chút tự cho là đương nhiên.

Diệp Dương Thành chậm rãi giơ tay lên, ngón trỏ và ngón giữa khép lại, lòng thầm chọn tiêu hao năm điểm linh lực.

Diệp Dương Thành chỉ vào Vương Minh Kỳ, quát to:

– Cấm cố thuật, đốt!

Diệp Dương Thành dứt lời, một luồng khí lưu vô hình bắn ra từ đầu ngón tay của hắn bay hướng Vương Minh Kỳ mặt nhăn nhó.


Trước Sau
Loading...