Chấp Chưởng Thần Quyền

Chấp Chưởng Thần Quyền-Chương 415


Trước Sau

Chấp Chưởng Thần Quyền

Chương 415: Giơ Tay Nhấc Chân, Hủy Thiên Diệt Địa.

Chúc mừng người hoàn thành mở rộng diện tích khu vực quản lý. Diện tích khu vực là một trăm bốn mươi vạn km vuông, người có thể chọn sử dụng thần quyền trong khu vực quản lý.

Xét thấy hiện tại thần cách của người quá thấp, không thể hoàn toàn khống chế Cửu Tiêu, có vài điểm thần quyền cho người sử dụng như sau:

(thần quyền ẩn đã bị kích hoạt không nằm trong số này.)

Điều khiển các loại côn trùng trong khu vực quản lý.

Cường hóa các loại côn trùng trong khu vực quản lý.

Điều khiển các loại côn trùng ngoài khu vực quản lý.

Điều khiển côn trùng cường hóa từ trung giai trở lên trong khu vực quản lý tự do ra vào khu vực, không cần tiêu hao linh lực hoặc công đức huyền điểm.

Điều khiển các loại động vật có vú (trừ nhân loại) trong khu vực quản lý.

Cường hóa các loại động vật có vú (trừ nhân loại) trong khu vực quản lý.

Điều khiển các loại động vật có vú (trừ nhân loại) ngoài khu vực quản lý.

Điều khiển động vật có vú cường hóa từ trung giai trở lên trong khu vực quản lý tự do ra vào khu vực, không cần tiêu hao linh lực hoặc công đức huyền điểm.

Điều khiển các loại phi cầm trong khu vực quản lý.

Cường hóa các loại phi cầm trong khu vực quản lý.

Điều khiển các loại phi cầm ngoài khu vực quản lý.

Điều khiển sinh vật bò sát trong khu vực quản lý.

Cường Hóa sinh vật bò sát trong khu vực quản lý

Điều khiển sinh vật nước trong khu vực quản lý.

Cường hóa sinh vật nước trong khu vực quản lý.

Sử dụng linh lực hoặc công đức huyền điểm cấu tạo, khống chế, cường hóa ảo cảnh tu di sơ giai (Trong khu vực quản lý không cần tiếp xúc bằng mắt có thể trực tiếp chọn mục tiêu cấu tạo. Có thể lựa chọn tổn thương lớn nhỏ trong ảo cảnh tu di, cực hạn tổn thương lớn nhất thu nhỏ gấp tám mươi lăm lần ảnh hưởng thân thể mục tiêu.)

Sử dụng linh lực hoặc công đức huyền điểm cấu tạo, khống chế, cường hóa ảo cảnh tu di sơ giai (Không nằm trong khu vực quản lý cần tiếp xúc bằng mắt xây dựng giao lưu. ảo cảnh tu di cùng đẳng cấp tiêu hao linh lực hoặc công đức huyền điểm là gấp ba lần trong khu vực quản lý. Có thể lựa chọn tổn thương lớn nhỏ trong ảo cảnh tu di, cực hạn tổn thương lớn nhất thu nhỏ gấp tám mươi lăm lần ảnh hưởng thân thể mục tiêu.)

Lại kích hoạt thần chiến thuật, có thể tuyển chọn bốn loại thần chiến thuật để tu luyện, hoặc tuyển chọn hai loại thần tu thuật để tu luyện.

Trong khu vực quản lý, lấy người nắm giữ Cửu Tiêu thần cách làm trung tâm có thể điều khiển thời tiết gió, mưa trong phạm vi 5 km, không cần tiêu hao công đức huyền điểm hoặc linh lực.

Kích hoạt công năng chủ động phán định đẳng cấp thiện ác của Cửu Tiêu.

Kích hoạt công năng chủ động gợi ý sự kiện thiện ác quan trọng của Cửu Tiêu.

Kích hoạt công năng gợi sự kiện, nhiệm vụ thiện ác bình thường của Cửu Tiêu (số lượng gợi ý một tháng tăng lên một ngàn tám trăm sáu mươi lần.)

Kích hoạt công năng gợi ý bị động Cửu Tiêu thần cách sự kiện thiện ác quan trọng, sự kiện nhiệm vụ liên quan ích lợi căn bản của Hoa Hạ thần quốc. Không giới hạn số lần gợi ý, hoàn thành nhiệm vụ được thưởng thêm công đức huyền điểm và thần nguyên.

Kích hoạt công năng gợi ý chủ đọng nhiệm vụ dương thiện quan trọng. Không giới hạn số lần gợi ý, hoàn thành nhiệm vụ được thưởng thêm công đức huyền điểm và thần nguyên.

Kích hoạt công năng học tập, sử dụng pháp thuật sơ giai, phần vốn có, pháp thuật trung giai tăng thêm của người nắm giữ Cửu Tiêu thần cách (Hạn mức cao nhất tiêu hao linh lực một lần dùng pháp thuật tăng đến một ngàn năm trăm điểm).

Kích hoạt công năng cường hóa thể chất người nắm giữ Cửu Tiêu thần cách.

Kích hoạt công năng thẩm phán thiện ác cho người nắm giữ Cửu Tiêu thần cách.

Kích hoạt năng lực người nắm giữ Cửu Tiêu thần cách trao quyền cho người hầu từ thần sử trở lên xây dựng ảo cảnh tu di, thẩm phán thiện ác trong khu vực quản lý.

Kích hoạt năng lực người nắm giữ Cửu Tiêu thần cách trao quyền cho người hầu từ thần sử trở lên chỉ huy, điều khiển quỷ hồn kẻ ác trong khu vực quản lý để góp sức giúp đỡ, thay đổi làm lại từ đầu.

Được công đức huyền điểm và linh lực trong khu vực quản lý.

Được công đức huyền điểm và linh lực ngoài khu vực quản lý.

Có tư cách được thần nguyên thần quốc.

Kích hoạt công năng thần nguyên chuyển hóa linh lực.

Hiện nay đẳng cấp thần cách của người là: Cửu giai.

Hiện nay người có thần nguyên là: 49365 điểm.

Hiện nay người có công đức huyền điểm: 51296321 điểm.

Hiện nay người có linh lực: 6823421 điểm.

Tích lũy công đức huyền điểm đến 185000000 nội dung trang thứ mười Cửu Tiêu được thần quyền mới, mở rộng phạm vi khu vực quản lý của người.

Hiện tại người có thể chọn cách lấy công đức huyền điểm: Trừng ác dương thiện, thẩm phán thiện ác, thưởng thêm.

Trước khi đẳng cấp thần cách của người có thể khống chế năng lực Cửu Tiêu thì Cửu Tiêu bình phán hành động của người như sau: Trừng ác tăng công đức huyền điểm, khi thiện trừ công đức huyền điểm.

Khi công đức huyền điểm của người thấp đến 41999999 điểm hoặc dưới con số này thì đẳng cấp thần cách của người sẽ xuống bát giai. Khi công đức huyền điểm của người thấp đến 7999999 điểm hoặc dưới con số này thì đẳng cấp thần cách của người sẽ xuống thất giai. Khi công đức huyền điểm của người thấp đến 1199999 điểm hoặc dưới con số này thì đẳng cấp thần cách của người sẽ xuống . . . ]

Hàng loạt thần quyền, các số liệu thăng cấp thần cách cửu giai hiện ra trong đầu Diệp Dương Thành. Hắn đọc kỹ một hàng gợi ý từ đầu đến đuôi, lộ nụ cười khổ.

Một ức tám ngàn năm trăm vạn công đức huyền điểm, đây mới chỉ là công đức huyền điểm yêu cầu thăng cấp thần cách thập giai. Dựa theo tốc độ này đến công đức huyền điểm để thăng cấp thần cách thập bát giai thì đúng là con số thiên văn.

Diệp Dương Thành lắc mạnh đầu vứt bỏ suy nghĩ tiêu cực ra khỏi đầu óc hắn hít sâu bình ổn tâm tình bất đắc dĩ. Diệp Dương Thành bỏ lo nghĩ thăng cấp cần bao nhiêu công đức huyền điểm, tập trung chú ý vào thần quyền mới sau khi lên thần cách cửu giai.

Thần quyền chỉ huy điều khiển sinh vật thì Diệp Dương Thành xem một lần là nhớ, không cần nhắc di nhắc lại. Trong thần quyền mới tăng hoặc tăng mạnh lần này hấp dẫn hắn chú ý nhất là lấy khu vực Diệp Dương Thành quản lý làm trung tâm có thể điều khiển thời tiết gió và mưa trong phạm vi 5 km.

Thần là cái gì?

Trong hiểu biết của Diệp Dương Thành.

Thần là nhẹ nhàng hô mưa gọi gió.

Thần có thể dời núi lấp biển trong phút chốc.

Thần có thể giơ tay nhấc chân hủy thiên diệt địa.

Hiện giờ Diệp Dương Thành có chút dấu hiệu hô mưa gọi gió, tuy phạm vi mới trong vòng 5 km nhưng hắn tin tưởng trong thời gian gần sẽ làm được những gì thần có thể làm, đây chỉ là vấn đề thời gian.

Diệp Dương Thành kiềm nén ý định thử thần quyền này, chuyển sang nhìn thần chiến thuật bị kích hoạt lại. Lúc thần cách bát giai Diệp Dương Thành tổng cộng học được hai loại thần chiến thuật nhưng không thấy thần tu thuật gì đó.

Diệp Dương Thành nhìn hai loại thần tu thuật đằng sau chú thích thần quyền, nhíu mày nói:

– Thần tu thuật sao?

thần chiến thuật có thể hiểu là võ thuật của thần tộc, vậy thần tu thuật là tài nghệ gì?


Trước Sau
Loading...